Знаете ли че....

Примерен текст ...

Do you know...

 

Примерен текст ...

Примерен текст ...

Примерен текст ...

Примерен текст ...

Примерен текст ...

Примерен текст ...

Примерен текст ...

Примерен текст ...

Примерен текст ...
 

Curious

 

    - Известни са над 4000 вида. - Те са всеядни насекоми. - Повръщат част от смля ...

- Комарите наброяват над 3200 вида. - Гостоприемници са на повече от 50 вида вирусни и бактериа ...