Услуги

 
АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

 

 ОБАДЕТЕ НИ СЕ СЕГА НА 0888 61 47 46

 

АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ  ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

 

 

 

         Ние от Саниста Вип ще Ви предложим едно професионално абонаментно обслужване в областта на Дезинсекцията, Дезинфекцията и Дератизацията, съобразено с Вашите нужди и изисквания, отговарящо на Всички законови изисквания, на които трябва да отговаря Вашият бизнес.

 

      Технологията и времето на обработките ще бъдат съобразени с индивидуалните особености на Вашия бизнес.

 

      Цената на абонамента, която ще Ви предложим ще бъде обсъдена с Вас след оглед и анализ на спецификата на обекта и на нуждите, които имате.

 

         Провеждането на професионална дезинсекция осигурява изчистването на обекта от инсекти и предотвратява новото им заселване. От основно значение е познаването на биологията на видовете, срещу които се провежда дезинсекцията и различните препарати за борба с тях. Важно е да се определи типът на обекта, който ще се обезпаразитява, да се направи преценка за вида и степента на заразеност, за да се определи технологията на обработката.

 

      Успешната борба с някого изисква много добре да го познаваш - периода и начина на размножаване, миграция, начин на хранене и т.н.

 

      Технологията на обработката зависи от диагностиката на обекта - съществуват дезинсектанти с различно приложение в зависимост от начина и продължителност на действие или мястото за приложение – течни препарати, пасти, гелове, репеленти и др.

 

         Провеждането на професионална дератизация - унищожаване на гризачи (плъхове, мишки, полевки и др.)

         Вредата от тях е много голяма както в епидемично отношение, така и за икономиката. Във фермата, склада, производствените помещения, търговските обекти, офис сгради и т. н. гризачите нанасят огромни загуби, като повреждат продукцията.

 

         Съществуващата нормативна уредба задължава търговците и производителите да извършват професионална дератизация на обектите си за ограничаване на разпространението на болести, които пренасят гризачите и намаляване на загубите в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. РЗИ следи за стриктното изпълнение на изискванията и ефективността на провежданата дератизация. Освен това съществува голяма опасност да изгризат документацията Ви, да прегризат кабелите или да създадат психоза у служителите Ви!

 

      За провеждането на ефективна дезинсекция и дератизация е важно след изчистване на обекта да се провеждат периодични поддържащи обработки. Сигурно е, че ако не се провежда профилактика, насекомите и/или гризачите отново ще се заселят. Те се пренасят със стока в магазините и ресторантите, с багаж, преминават по канализацията, по улиците и тротоарите между съседни сгради и по фасадите им, чрез дамската чанта, ако на работното ни място има от тези "гадинки", а те минават през всякакви отвори, за да търсят нови територии, храна и т.н.

 

      Ние разполагаме с необходимите знания и опит за да извършим качествена дезинсекция, дезинфекция и дератизация и да осигурим Вашето спокойствие и сигурност, ако потърсите нашите услуги!

 

 ОБАДЕТЕ НИ СЕ СЕГА НА 0888 61 47 46