Услуги

 
ДЕРАТИЗАЦИЯ

      

  ОБАДЕТЕ НИ СЕ СЕГА НА 0888 61 47 46

 

Дератизация - Унищожаване на гризачи - плъхове, мишки, полевки и др.

 

 

            В дома Ви - ако живеете в къща сигурно сте имали проблеми с мишки или плъхове. Те обичат да се навъртат около хората, да ядат от храната им, да ползват топлината на техния дом. Ако имате двор, зеленчукова или плодна градина знаете, че те копаят дупки и отнасят голяма част от реколтата Ви. А колко от това, което са Ви оставили е похабено и негодно за употреба? Виждали сте и нагризаните врати на избите си или прокопаните дупки в стените им. Опитвали сте се да се борите с тях, но е много трудо, дори невъзможно сами да се справите!

 

            Във фермата, склада, производствените помещения, търговските обекти, офис сгради и други. Изчислявали ли сте загубите от похабена продукция? Освен това е налице нормативна уредба, която задължава търговците и производителите на храни да извършват професионална дератизация на обектите си, за да се предотврати разпространението на болестите, които пренасят гризачите / мишките и плъховете /и намаляване на загубите в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. РЗИ /РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ/ (ХЕИ) следи за стриктното изпълнение на изискванията и ефективността на провежданата дератизация. А в обектите, за които няма задължителни предписания за провеждането й, освен тези опасности, съществуват и други - да изгризат документацита Ви, да прегризат кабелите (много обичат да гризат!), да създадат психоза у служителите Ви и т. н.

 

            Защо е необходима намеса на професионалисти? Плъховете са изключително „интелигентни” животни. Способни са да си предават информация.  Приспособили са се за живот в близост до човека и затова борбата с тях е специфична. Притежават силно изразена предпазливост дори и към най-малката промяна в обстановкта на завладяната от тях територия, което превръща борбата с тях донякъде и в "надхитряване". Те нямат проблем с консумацията на нашата храна, с гризането на кабели и врати, които ние сме докосвали с ръцете си или правене на убежища сред предмети, които ние сме използвали. Но когато им се залага капан или поставя родентицид (препарат против гризачи) е необходимо много внимание и задължително прикриване на човешката миризма. В противен случай вероятността да заобикалят дератизационната точка или капан е много голяма.

 

            За да се справим с мишките и плъховете е необходимо да се познават навиците им, социалната структура на общността им, начина им на размножаване (размножават се целогодишно, женската може да забременее още докато кърми новоредоното поколение!), начина на миграция и т.н.

 

            Технологията на обработката зависи от диагностиката на обекта. Обикновено се изготвя план за дератизация, както и дератизационна схема, на коята се обозначават дератизационните точки. Този план се определя от пътищата, по които гризачите /мишките и плъховете/ си осигуряват достъп. Правят се дератизационни бариери, за ограничаване на достъпа, залагат се родентицидни примамки, следи се количеството препарат, което е консумирано от гризачите, проследяват се пътищата им и т.н. Диагностиката и борбата с гризачите /мишките и плъховете/ често е продължителен процес, защото в повечето случаи става въпрос за повече от един екземпляр. А докато не се изчистят всички и не се създаде бариера срещу повторно прииждане борбата не се смята за приключила. При рисковите обекти се налага необходимостта от перманентно провеждане на дератизационни мероприятия.

 

            В зависимост от местоположението и вида на обекта се налага използването на  родентициди с различно приложение. Най-важното в борбата с гризачите /мишките и плъховете/ е да се спазва стриктно необходимата технология за успешна дератизация и при риск от повторно заразяване да се провеждат редовни профилактични мероприятия.

 

            Ние разполагаме с доверието на нашите клиенти, защото те знаят, че работим добре и с необходимата компетентност! Възползвайте се от нашите услуги и Вие, за да Ви осигурим спокоен живот и работа!

 

Вашият избор за спокойствие и уют!

 

ОБАДЕТЕ НИ СЕ СЕГА НА 0888 61 47 46