Знаете ли, че ....

 
ХЛЕБАРКИ

 

 

- Известни са над 4000 вида.

- Те са всеядни насекоми.

- Повръщат част от смляната храна, която са изяли.

- Причинители и преносители са на болести като коремен тиф, хепатит, дизентерия полиомиелит и много други.

- Активни са най-вече през нащта.

- При голяма заселеност могат да се видят и през деня.

- В България са познати 4 вида хлебарки, които съжителстват с хората - Кафявата (немска) хлебарка Blattella Germanica, Черната (ориенталска) хлебарка Blatta orientalis,  Американската хлебарка Priplaneta americana и Кафявоивичестата (мебелна) хлебарка Supella longipalpa .

 

- Кафявата (немска) хлебарка Blattella Germanica се среща на всяъде по света. Оптималната температура на развитие е 30° С.  Могат да летят, но рядко го правят. Женската снася капсула с напълно развити яйца, които се излюпват веднага или най-късно до 24 часа. Капсулата съдържа 37-44 яйца. През живота си възрастната женска снася на интервали от по 40 дни 4-8 капсули. Възрастните живеят повече от 100 дни, максимум една година - година и малко.


- Черната (ориенталска) хлебарка Blatta orientalis  среща се по-рядко от Кафявата хлебарка в областите с умерен климат. Достига до 20-27 мм. Предпочитана температура - 20-29° С.  От излючителна важност за нея е влагата. Женската отлага 7-8 капсули, които съдържат  16-18 яйца. При благоприятни условия в рамките на 30-40 дни се излюпват малките. Продължителността на живот е до 180 дни.

- Американската хлебарка Priplaneta americana среща се във всички тропични и субтропични райони. В нашата страна се среща от началото на ХХ век. Размерите на тялото достигат 35-40 мм. Предпочита влажна и топла среда с температура 28° С. Женската отлага капсулата, залепвайки я за защитена повърхност. Женската снася от 21 до 59 капсули с по 16-28 яйца. Мужду 30 и 100 дни се излюпват малите в зависимост от условията. Продължителността на живота им е от 100 дни до 2-3 години.

- Кафявоивичестата (мебелна) хлебарка Supella longipalpa с подобни на кафявата хлебарка размери. Живее предимно в тропичните и субтропични области. Трудно различима от  кафявата хлебарка. Женската снася 10-20 яйчени капсули с по 16 яйца всяка през 7-10 дневни интервали.  Оптималната температура за развитие е 30° С, при която възрастните живеят от 90 до 115 дни.

 

 

ОБАДЕТЕ НИ СЕ СЕГА НА 0888 61 47 46