Знаете ли, че ....

 
КОМАРИ

- Комарите наброяват над 3200 вида.

- Гостоприемници са на повече от 50 вида вирусни и бактериални инекции и паразитни инвазии.

- Жизненият цикъл на комара преминава през четири циъла - яйце, ларва, какавида и възрастен комар.

- Женските снасят от 80 до 300 яйца.

- Комарите снасят яйцата си рано сутрин, вечер и през нощта, но никога през деня.

- Мъжките комари се хранят със соове от растения, а женксите с кръв.

- Комарите могат да прелетят разстояния от 3 до 5 км., но носени от вятъра може да прелетят и до 80 км.

- При влажност на въздуха не повече от 60% комарите не напад човека и домашните животни.